Sveučilište u Splitu raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Splitu za ak. god. 2019./2020.

Rok za prijavu 24. siječnja 2020.

Dokumentacija Natječaja nalazi se na web stranici Sveučilišta:

Sveučilište u Splitu