Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora, sve zgrade Akademije će biti zatvorene od 15.07. – 26.08., osim zgrade u Glagoljaškoj 18 koja će biti zatvorena od 22.07.- 26.08.

Od 15. 7. do 19.7. zgrada u Glagoljaškoj 18 bit će otvorena samo kroz jutro!