Likovna kultura i likovna umjetnost

O odsjeku:

Studij Likovne kulture i likovne umjetnosti tijekom više od šest desetljeća razvitka pripadao je različitim visokoškolskim ustanovama Sveučilišta u Splitu te je od osnutka bio jednim od žarišta umjetničkog i humanističkog stvaralaštva u gradu i regiji. Na temeljima ljudskih i kreativnih potencijala ovog studija stasalo je nekoliko odsjeka unutar splitske Umjetničke akademije osnivanjem koje, 1997. g., ovaj studij postaje Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost.

Predstojnik:

Nastavno osoblje:

  • izv. prof. art. Edvin Dragičević, doc. art. Maja Zemunik, red. prof. art.  Mateo Perasović, doc. dr. art. Gloria Oreb, doc. art. Slobodan Tomić;
  • doc. dr. sc. Dunja Pivac, viš. pred. mr. sc. Barabara Gaj Ristić, viš. pred. Tea Katunarić Kirjakov, viš. pred. dr. sc. Daniela Matetić Poljak, viš. pred. dr. sc. Ita Prančević Borovac, pred. Doroti Brajnov Botić, pred. Duško Violić.

Nastavnici sa drugih odsjeka:

  • doc. art. Robert Jozić, viš. pred. Dragan Dužević, doc. art. Mirko Pivčević.

Suradnici:

  • izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor, doc. dr. sc. Morana Koludrović, doc. dr. sc. Tomislav Franić, viš. pred. dr. sc. Sanja Brbora, viš. pred. dr. sc. Branimir Mendeš,  izv. prof. dr. sc. Renata Martinec, str. sur. Lada Laura.

Studijski programi

Preddiplomski studij

Polaznici praktičnim umjetničkim radom usvajaju temeljna znanja o likovnom izražavanju.  Treba naglasiti da je preddiplomski studij Likovne kulture i likovne umjetnosti jedini studij na kojem se osim kompletnog pregleda povijesno-umjetničkih kolegija i kolegija iz područja likovne teorije tijekom svih 6 semestara pohađaju i praktično izvode sve osnovne likovno-umjetničke discipline.

Kompetencije: Prvostupnik/prvostupnica likovne kulture i likovne umjetnosti može organizirati različite stručne tečajeve iz područja likovne kulture i likovne umjetnosti, raditi u novinarstvu ili kao animator likovne kulture u turizmu, raditi kao crtač-dokumentarist u muzejima, galerijama i sl. specijaliziranim institucijama.

Diplomski studij

Uvjeti za upis: Na prijemni ispit diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu  mogu se prijaviti studenti koji su završili preddiplomski studij Likovne kulture i likovnih umjetnosti  te studenti koji su završili srodan  preddiplomski  (ili integrirani) sveučilišni  studij  u  Republici  Hrvatskoj.

Kompetencije: Magistar/magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti može kompetentno organizirati i izvoditi nastavu likovnog odgoja i obrazovanja, odnosno likovne kulture i likovne umjetnosti u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama te može raditi kao muzejski ili galerijski pedagog. Sa stupnjem magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti, sukladno svojoj specijalizaciji (suplementu diplome) diplomanti su osposobljeni  i za samostalnu izlagačku djelatnost kao umjetnici iz područja slikarstva, kiparstva i grafike.  Tijekom diplomskog studija studenti se senzibiliziraju i djelomično osposobljavaju za edukacijsko-terapijski rad u području terapije likovnim izrazom s populacijom koja proživljava bolest, traumu ili ima neke psihofizičke poteškoće, u dječjim i domovima umirovljenika, bolnicama i specijaliziranim školama tj. ustanovama edukacijsko-rehabilitacijskog karaktera.