Konzervacija-restauracija

O odsjeku:

Studij konzervacije-restauracije pokrenut je 1997. godine, kada je i osnovana Umjetnička akademija u Splitu. Iste je godine pokrenut i studij konzervacije-restauracije pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu; bila su to prva dva studija konzervacije-restauracije u Hrvatskoj.

Tijekom ak. god. 2004./2005. četverogodišnji je studij prilagođen bolonjskom sustavu studiranja. Koncipiran je kao integrirani preddiplomski i diplomski studij u trajanju od pet godina čijim se završetkom stječe zvanje magistra/magistre konzervacije-restauracije. Studij zajednički provode Umjetnička akademija u Splitu i Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti u Splitu.

Studij nudi četiri specijalistička usmjerenja:

  • konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva,
  • konzervacija-restauracija kamena,
  • konzervacija-restauracija zidnih slika i mozaika,
  • konzervacija-restauracija metala i arheološke baštine.

Uz stjecanje teorijskih znanja, studij omogućuje izravan rad na kulturnoj baštini, što u konačnici daje skladan odnos znanja, vještina i sposobnosti. To završenim studentima jamči brzo uključivanje u zajednicu djelatnih konzervatora-restauratora.

Djelatnici Odsjeka posjeduju dopuštenje Ministarstva kulture RH za rad na slikama na različitim nosiocima, polikromiranoj drvenoj skulpturi, kamenu, zidnim slikama, mozaicima i intarzijama od tvrdoga kamena te arheološkom i hidroarheološkom materijalu. Konzervatorsko-restauratorski radovi na spomenicima izvode se u radionicama i in situ.

Pri Odsjeku djeluju i dva laboratorija: Laboratorij za prirodoznanstvena istraživanja u konzervaciji-restauraciji i Laboratorij za radiografska ispitivanja.

Odsjek provodi brojne izvannastavne akademske aktivnosti: organizira gostujuća predavanja pozvanih predavača (osobito dobra suradnja ostvarena je s Institutom za konzervatorsko-restauratorske znanosti u Kölnu), teorijsko-praktične radionice te znanstveno-stručne skupove. Svake tri godine organizira Međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije. Godine 2012. Odsjek je organizirao prvi Kongres konzervatora-restauratora u Hrvatskoj.

Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu dobitnik je Nagrade “Vicko Andrić” za 2012. godinu za izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine. Nagradu dodjeljuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Predstojnica Odsjeka:
dr. sc. Miona Miliša, docent
099 320 9444
kr.odsjek@gmail.com

Zamjenik predstojnice:
Filip Rogošić, viši predavač
filiprogosic12@gmail.com

Nastavno osoblje:

  • doc. art. Siniša Bizjak, pred. Krešimir Bosnić, izv. prof. dr. art. Mladen Čulić, red. prof. art. Ivo Donelli, izv. prof. art. Jurica Matijević, red. prof. dr. sc. Branko Matulić, doc. dr. sc. Miona Miliša, v. pred. Filip Rogošić, izv. prof. art. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, izv. prof. art. Lara Vidaković.

Nastavnici s drugih odsjeka:

  • pred. Doroti Brajnov Botić, v. pred. Dragan Dužević, v. pred. mr. sc. Barabara Gaj, doc. art. Robert Jozić, v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac, pred. Duško Violić.

Suradnici s Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta u Splitu:

  • izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubenkov, izv. prof. dr. sc. Renata Odžak, izv. prof. dr. sc. Stjepan Orhanović, doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, doc. dr. sc. Matilda Šprung, doc. dr. sc. Elma Vuko, izv. prof. dr. sc. Mirko Ruščić, izv. prof. dr. sc. Biljana Apostolska, doc. dr. sc. Martina Požar, doc. dr. sc. Željka Sanader Maršić, Ivana Žaper, predavač, dr. sc. Ivana Anđelić, poslijedoktorand, viši lab. Ines Gusić, viši lab. Boško Ivković.

Suradnici:

  •  doc. art. Marin Barišić, pred. Joško Ćurković, v. pred. Anita Gamulin, doc. art. Lana Kekez Kelava, str. sur. Marin Kelava, doc. dr. sc. Vinka Marinković, izv. prof. art. Žana Matulić Bilač, doc. dr. sc. Frane Mihanović, doc. dr. sc. Goran Nikšić, doc.  mr. art. Mirta Pavić, pred. Nikola Radošević, v. pred. Ivana Svedružić Šeparović, pred. dr. sc. Sandra Šustić, str. sur. Jelena Tomasović Grbić, asist. Jelena Zagora.

 

Studijski program

Integrirani preddiplomski i diplomski studij

Studenti mogu odabrati jedno od četiri specijalistička usmjerenja koje studij nudi. Na prvoj godini prate nastavu iz sve četiri specijalizacije, na drugoj godini biraju dvije specijalizacije, a na trećoj se opredjeljuju za jednu od njih. Tijekom treće i četvrte godine prolaze koncentriranu teorijsku i praktičnu nastavu iz odabranog specijalističkog područja. Peta studijska godina posvećena je izradi magistarskoga stručnog rada.

Magistar/magistrica konzervacije-restauracije može se zaposliti u ustanovama koje se bave konzervatorsko-restauratorskom djelatnošću ili pokrenuti privatnu praksu.