Solo pjevanje

O odsjeku:

Odsjek solo pjevanja i studijski program kojeg podržava tijesno su povezani s velikom pjevačkom tradicijom i općenito naglašenim pjevačkim obilježjima Splita i Dalmacije. Ona  se očituju, kako u prirodnom bogatstvu pjevačkih predispozicija iz koje proizlaze i sva naglašeno melodijska obilježja glazbene baštine dalmatinskog kraja, tako i u bogatoj opernoj tradiciji grada Splita koncentriranoj oko Hrvatskog narodnog kazališta i Splitskog ljeta. Upravo stalna prožetost profesora i studenata odsjeka s ovim institucijama, doprinosi vjerodostojnosti izvedbe studijskog programa koji se, s jedne strane prilagođava, ali s druge i utječe na pozitivne promjene „žive“ pjevačke prakse. U nastavne aktivnosti se mogu pribrojiti i redoviti ugledni gostujući predavači koji održavaju radionice i seminare, a  odsjek je i generator i pokretač svih većih glazbeno-scenskih projekata Umjetničke akademije.

Predstojnik:

Nastavno osoblje:

 • Red.prof. (T) Nelli Manuilenko, doc. Žana Marendić Bučević, izv.prof. Hari Zlodre, Zoran Velić, korep.
 • Red.prof. (T) Vlado Sunko, izv.prof. Milan Štrljić, Izv.prof.dr.sc. Davorka Radica, izv.prof.dr.sc. Ivana Tomić-Ferić, izv.prof.dr.sc. Davorka Radica, doc.dr.sc. Vito Balić, Jelica Valjalo Kaporelo, asist., doc.dr.sc. Daniela Matetić Poljak.

Suradnici:

 • Red.prof. (T) Cynthia Hansell-Bakić, doc. Terezija Kusanović, doc. Elena Nikolaeva, izv.prof. dr.sc. Eldi Grubišić-Pulišelić, doc.dr.sc. Magda Nigoević, Mate Akrap, asist., Marijo Krnić, asist.,

Studijski programi

Solo pjevanje

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike
 • Solo pjevanje – Preddiplomski

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike
 • Solo pjevanje – Diplomski