Solo pjevanje

O odsjeku:

Odsjek solo pjevanja i studijski program kojeg podržava tijesno su povezani s velikom pjevačkom tradicijom i općenito naglašenim pjevačkim obilježjima Splita i Dalmacije. Ona  se očituju, kako u prirodnom bogatstvu pjevačkih predispozicija iz koje proizlaze i sva naglašeno melodijska obilježja glazbene baštine dalmatinskog kraja, tako i u bogatoj opernoj tradiciji grada Splita koncentriranoj oko Hrvatskog narodnog kazališta i Splitskog ljeta. Upravo stalna prožetost profesora i studenata odsjeka s ovim institucijama, doprinosi vjerodostojnosti izvedbe studijskog programa koji se, s jedne strane prilagođava, ali s druge i utječe na pozitivne promjene „žive“ pjevačke prakse. U nastavne aktivnosti se mogu pribrojiti i redoviti ugledni gostujući predavači koji održavaju radionice i seminare, a  odsjek je i generator i pokretač svih većih glazbeno-scenskih projekata Umjetničke akademije.

Predstojnik:

Nastavno osoblje:

 • red. prof. art. (T) Nelli Manuilenko, doc. art. Žana Marendić Bučević, izv. prof. art. Hari Zlodre, Zoran Velić, korep.
 • red. prof. art. (T) Vlado Sunko, izv. prof. art. Milan Štrljić, izv. prof. dr. sc. Davorka Radica, izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, izv. prof. dr. sc. Davorka Radica, doc. dr. sc. Vito Balić, Jelica Valjalo Kaporelo, asist., v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak.

Suradnici:

 • red. prof. art. (T) Cynthia Hansell-Bakić, doc. art. Terezija Kusanović, doc. art. Elena Nikolaeva, izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić-Pulišelić, doc. dr. sc. Magda Nigoević, Mate Akrap, asist., Marijo Krnić, asist.,

Studijski programi

Solo pjevanje

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike
 • Studijski program

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i uspješno položene dodatne provjere prema posebnom Pravilniku.

 

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike
 • Studijski program

Uvjeti upisa: Završen odgovarajući preddiplomski studij i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku.