Gudački instrumenti i gitara

O odsjeku:

Odsjek podržava studijske programe Gudačkih instrumenata s tri modula (violina, viola i violončelo) i Gitare na preddiplomskim i diplomskim razinama. Iako načelno orijentirani na solističku izvedbenu izvrsnost instrumentalne reprodukcije, koju osiguravaju vrsni nastavnici odsjeka, izvedba navedenih studijskih programa usklađena je i s praktičnim zahtjevima koncertne prakse i brojnim mogućnostima skupnog muziciranja, kao i pedagoškim potrebama glazbenih škola. Odsjek ostvaruje i značajnu suradnju s orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta te je jezgra nastajanja i obnavljanja komornih ansambala u Splitu i južnom dijelu Hrvatske. Erasmus suradnja je uspostavljena i u dolaznom i u odlaznom smislu, a studenti odsjeka redovito osvajaju najviše nagrade na državnim i međunarodnim glazbenim natjecanjima.

Odsjek je jedan od organizatora godišnje manifestacije Dani J.S.Bacha, s nizom koncerata i predavanja vezanih uz glazbu baroknog razdoblja.

Predstojnik:

Nastavno osoblje:

 • Red.prof. Goran Listeš, izv.prof. Wladimir Kossjanenko, izv.prof. Maroje Brčić, izv.prof. Mihovil Karuza, doc. Evgenia Epshtein.
 • Izv.prof.dr.sc. Ivana Tomić-Ferić,  izv.prof.dr.sc. Davorka Radica, izv.prof. Hari Zlodre, doc.dr.sc. Vito Balić, Jelica Valjalo Kaporelo, asist., viši.pred.dr.sc. Daniela Matetić Poljak.

Suradnici:

 • Doc.Loris Grubišić, izv.prof. Pavel Kandrusevich, doc. Valter Lovričević, Jelena Pavić, korep., Katarina Akrap, asist., izv.prof.dr.sc. Mirjana Nazor, doc.dr.sc. Morana Koludrović, Nenad Šiškov, pred., Katarina Perišić-Lelić, pred.

Studijski programi

Gudački instrumenti: violina, viola, violončelo

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike
 • Gudački instrumenti – Preddiplomski

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike
 • Gudački instrumenti – Diplomski

Gitara

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike
 • Gitara – Preddiplomski

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike
 • Gitara – Diplomski