Glazbena teorija i kompozicija

O odsjeku

Odsjek podržava dva preddiplomska i dva diplomska studijska programa: Glazbenu teoriju i Kompoziciju, a formiran je pokretanjem navedenih programa ak. godine 2001/2002.

Uz izrazito praktičan pristup, koji je tradicionalno obilježje tretmana glazbeno-teorijskih disciplina u povijesti hrvatskog glazbenog školstva, specifičnost studija Glazbene teorije i Kompozicije na splitskoj Umjetničkoj akademiji jest u velikoj zastupljenosti nastavnika znanstvenika u izvedbi studijskih programa te podjednakoj pozornosti koja se posvećuje stjecanju načelno triju domena glazbenih kompetencija: teorijskih (Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici, Harmonija 20. stoljeća, Aspekti glazbe 20. stoljeća), praktičnih (Kompozicija, Dirigiranje, Glasovir, Harmonija na glasoviru, Sviranje partitura, Instrumentacija) i pedagoških (Psihologija odgoja i obrazovanja, Didaktika, Glazbena pedagogija, Metodika, Metodička praksa). Sukladno stečenim kompetencijama, magistri obaju programa primarno su usmjereni na rad u glazbenim školama, ali su osposobljeni i za vođenje različitih ansambala, skladateljski i aranžerski rad te rad u medijima i glazbenom izdavaštvu. Studiji su se pokazali fleksibilni za Erasmus suradnju, ali i kao odličan temelj za nastavak obrazovanja na doktorskim razinama studija (glazbene teorije, muzikologije, glazbene pedagogije).

Odsjeci Glazbene teorije i kompozicije i Glazbene pedagogije UMAS-a, aktivni su suradnici organizacije najvećeg međunarodnog znanstvenog glazbeno-pedagoškog simpozija u Hrvatskoj. (http://simpozij-glazba.pedagogija.net)

Predstojnica:

Nastavno osoblje:

 • red.prof. (T) dr.sc. Mirjana Siriščević, izv.prof.dr.sc. Davorka Radica, doc. Ivan Božičević, doc.dr.sc. Vito Balić, Jelica Valjalo Kaporelo, asist., Sara Dodig Baučić, asist.
 • red.prof (T) Vlado Sunko, izv.prof.dr.sc. Vedrana Milin Ćurin, izv.prof.dr.sc. Ivana Tomić-Ferić, izv.prof. Hari Zlodre, doc.mr.art. Blaženko Juračić, Ivana Franceschi, v.pred., doc.dr.sc.Daniela Matetić Poljak, Maja Milošević, asist.

Suradnici:

 • Kosovka Čudina, v.pred., doc.Gordana Lentić, izv.prof.dr.sc. Mirjana Nazor, doc.dr.sc. Morana Koludrović, Branko Starc, pred., Nenad Šiškov, pred., Katarina Perišić-Lelić, pred., Ivana Dragičević, umj.sur., Valentina Štrbac-Čićerić, str.sur.

Studijski programi

Glazbena teorija:

Preddiplomski studij

 • Trajanje:  8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit.
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) glazbene teorije
 • Glazbena teorija – Preddiplomski

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra glazbene teorije
 • Glazbena teorija – Diplomski

Kompozicija

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit.
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) kompozicije
 • Kompozicija – Preddiplomski

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjet za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra kompozicije
 • Kompozicija – Diplomski