Glasovir

O odsjeku:

Studijski program Glasovira najstariji je glazbeno-instrumentalni studij na Umjetničkoj akademiji u Splitu a njegova se kontinuirana djelatnost može pratiti najprije u okvirima područnog odjeljenja Muzičke akademije u Zagrebu, do samostalnog odsjeka koji ovaj program podržava na Umjetničkoj akademiji. Uz zadovoljavanje najviših standarda umjetničke reprodukcije, potvrđenih brojnim nagradama studenata, prije svega na državnim natjecanjima HDGPP-a i posebnoj posvećenosti ulozi glasovira u različitim komornim sastavima, studijski program posvećuje podjednaku pozornost teorijskim disciplinama i kompetencijama potrebnim za nastavnički/pedagoški rad u glazbenim školama, kao i odgoju budućih umjetničkih suradnika (korepetitora). Kontinuirana je također i prisutnost nastavnika odsjeka u brojnim domaćim i inozemnim ocjenjivačkim sudovima klavirskih natjecanja.

Predstojnica:

Nastavno osoblje:

  • red. prof. art. Olga Cinkoburova, doc. art. Jadranka Garin, izv. prof. art. Vesna Podrug, doc. art. Katja Repušić, dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred., Mladen Grgić, v. korep.
  • izv. prof. dr. sc. Davorka Radica, red. prof. (T) dr. sc. Mirjana Siriščević, doc. dr. sc. Vito Balić, Jelica Valjalo Kaporelo, asist., red.prof. art. (T) Vlado Sunko, izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, izv. prof. art. Hari Zlodre, v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak.

Suradnici:

  • Kosovka Čudina, v. pred., izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, Dario Maleš, v. pred., Katarina Akrap, asist.
  • izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor, doc. dr. sc. Morana Koludrović, Nenad Šiškov, pred., Katarina Perišić-Lelić, pred.

Studijski programi

Glasovir

Preddiplomski studij

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i uspješno položene dodatne provjere prema posebnom Pravilniku.

Upis posebno nadarenih kandidata (bez završene srednje škole)

Diplomski studij

Uvjeti upisa: Završen odgovarajući preddiplomski studij i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku.