Glasovir

O odsjeku:

Studijski program Glasovira najstariji je glazbeno-instrumentalni studij na Umjetničkoj akademiji u Splitu a njegova se kontinuirana djelatnost može pratiti najprije u okvirima područnog odjeljenja Muzičke akademije u Zagrebu, do samostalnog odsjeka koji ovaj program podržava na Umjetničkoj akademiji. Uz zadovoljavanje najviših standarda umjetničke reprodukcije, potvrđenih brojnim nagradama studenata, prije svega na državnim natjecanjima HDGPP-a i posebnoj posvećenosti ulozi glasovira u različitim komornim sastavima, studijski program posvećuje podjednaku pozornost teorijskim disciplinama i kompetencijama potrebnim za nastavnički/pedagoški rad u glazbenim školama, kao i odgoju budućih umjetničkih suradnika (korepetitora). Kontinuirana je također i prisutnost nastavnika odsjeka u brojnim domaćim i inozemnim ocjenjivačkim sudovima klavirskih natjecanja.

Predstojnica:

Nastavno osoblje:

 • Red.prof. Olga Cinkoburova, doc. Jadranka Garin, doc. Vesna Podrug, doc. Katja Repušić, Ivana Franceschi, v.pred., Mladen Grgić, v.korep.
 • Izv.prof.dr.sc. Davorka Radica, red.prof. (T) dr.sc. Mirjana Siriščević, izv.prof.dr.sc. Vedrana Milin Ćurin, doc.dr.sc. Vito Balić, Jelica Valjalo Kaporelo, asist., red.prof. (T) Vlado Sunko, izv.prof.dr.sc. Ivana Tomić-Ferić, izv.prof. Hari Zlodre, doc.dr.sc. Daniela Matetić Poljak.

Suradnici:

 • Kosovka Čudina, v.pred., doc. Gordana Lentić, Dario Maleš, v.pred., Katarina Akrap, asist.
 • izv.prof.dr.sc. Mirjana Nazor, doc.dr.sc. Morana Koludrović, Nenad Šiškov, pred., Katarina Perišić-Lelić, pred.

Studijski programi

Glasovir

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike
 • Glasovir – Preddiplomski

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike
 • Glasovir – Diplomski