PLAN UPISA NA DIPLOMSKE STUDIJE

  REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
Slikarstvo 8 0 8
Kiparstvo 6 0 6
Dizajn vizualnih komunikacija 10 0 10
Likovna kultura i likovna umjetnost 10 0 10
Film, Medijska umjetnost i Animacija 8 0 8
Glazbena kultura 12 0 12
Glazbena teorija 6 0 6
Flauta 2 0 2
Klarinet 2 0 2
Saksofon 2 0 2
Glasovir 4 0 4
Violina 2 0 2
Viola 2 0 2
Violončelo 2 0 2
Kompozicija 2 0 2
Solo pjevanje 5 0 5
Gitara 1 0 1
Gluma 0 0 0