GUDAČI I GITARA – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Opći uvjeti:

  1. završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) i uspješno položen završni ispit
  2. elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:
    • prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
    • rezultati razredbenog postupka – maksimalno 90 bodova 

 

ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU

Kandidati su dužni izvesti pred komisijom:

    • program po slobodnom izboru sastavljen od minimalno tri djela različitih stilskih razdoblja primjerene težine

Upisni prag prelaze kandidati s više od  65 bodova .

 

 

Loading...