27. veljače 2023.

Odluka o izboru na radno mjesto - laborant

Na temelju Članka 26. Statuta Umjetničke akademije u Splitu, a na prijedlog Povjerenstva za izbor po raspisanom Natječaju (NN 10/2023 od 27. siječnja 2023.) dekan Akademije donio je sljedeću Odluku:

Odluka o izboru na radno mjesto

Ciljevi