News

Upisi u višu godinu 2018./2019.

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU STUDIJA ZA PREDDIPLOMSKE, INTEGRIRANE PREDDIPLOMSKE I DIPLOMSKE I DIPLOMSKE STUDIJE U AK.GOD. 2018./2019. Upisi […]

Read more

Upis brucoša u srpnju 2018

Sve o upisu brucoša nakon provedenih Dodatnih provjera na poveznici – upisi, brucoši, srpanj 2018

Read more

Dan otvorenih vrata Odjela za glazbenu umjetnost

Umjetnička akademija sa radošću poziva sve zainteresirane kandidate da nam se pridruže na Danu otvorenih vrata Glazbenog odjela u subotu […]

Read more

Upisi u ljetni semestar i dvije obavijesti za studente!

UPISI U LJETNI SEMESTAR ODRŽAT ĆE SE U STUDENTSKOJ REFERADI OD 26.02. do 02.03.2018. U TERMINIMA: Od ponedjeljak do petka […]

Read more

Natječaj za dodjelu stipendija

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu […]

Read more

Rang lista kandidata za mobilnost studenata – ERASMUS+

Na temelju Natječaja za Erasmus+ studij u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o […]

Read more

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije – listopad 2017

Objavljeni su rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije Umjetničke akademije u Splitu. Sve rezultate možete pogledati na poveznici: […]

Read more

Studentske iskaznice (x-ice)

Stigle su Studentske iskaznice (X-ice) samo za brucoše koji su se upisali u  SRPNJU. X-ice se mogu preuzeti na Tvrđavi […]

Read more

Početak nastave na Umjetničkoj akademiji

Početak nastave za sve studente u akademskoj godini 2017./2018. je 2. listopada 2017. Primanje za brucoše bit će 2. listopada […]

Read more

Dekanski rok

Dekanski rok odobrava se studentima kojima o tome ovisi pravo studiranja. Dekanski rok odnosi se samo na jedan ispit koji […]

Read more

Rezultati Dodatnih provjera u rujnu 2017

Objavljeni su rezultati Dodatnih provjera na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Sve rezultate možete pogledati na poveznici: Rezultati rujan 2017 Kadnidati […]

Read more

ERASMUS+ mobilnost u svrhu studija

Objavljen je Natječaj za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija u ljetnom semestru ak.god. 2017./18. Natječaj se nalazi na poveznici: ERASMUS+ […]

Read more

Upisi u višu godinu

Informacije o Upisu u višu godinu ak.god. 2017./2018. nalaze se na stranici Studentske referade 

Read more

Obrane doktorata na poslijediplomskom studiju iz etnomuzikologije

Umjetnička akademija u Splitu ima čast i zadovoljstvo najaviti te Vas pozvati na obranu doktorskih disertacija na poslijediplomskom sveučilišnom studiju […]

Read more

Slobodna mjesta za rujan za upis u 1. godinu

Objavljena su slobodna mjesta za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranog studija. Broj slobodnih mjesta pogledajte na povznici: Slobodna […]

Read more

Upisi u 1. godinu studija u srpnju 2017. – brucoši

Kadnidati koji su stekli pravo upisa dužni su izvršiti upis i na Studentskoj referadi 19. i 20. srpnja u vremenu […]

Read more