News

Upis brucoša u srpnju 2018

Sve o upisu brucoša nakon provedenih Dodatnih provjera na poveznici – upisi, brucoši, srpanj 2018

Read more

Rezultati Dodatnih provjera u srpnju 2018

Objavljeni su rezultati Dodatnih provjera za upis na studije Umjentičke akademije u Splitu. REZULTATI

Read more

Upisi na Umjetničku akademiju u Splitu

Dodatne provjere u svrhu upisa na preddiplomske i integrirani studij Umjetničke akademije u Splitu u ljetnom roku 2018. godine održat […]

Read more

Rezultati izbora za članove Studentskog zbora UMAS-a

Nakon izbora za članove Studentskog zbora Umjetničke akademije u Splitu Izborno povjerenstvo podnijelo je Izvješće o rezultatima izbora. Izvješće

Read more

Natječaj (m/ž) za izbor na radno mjesto

UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanje i na […]

Read more

Izbori za Studentski zbor Umjetničke akademije

Izbori za Studentski zbor održat će se u ponedjeljak 2. srpnja 2018. u vremenu od 8.00 do 20.00 na biračkom […]

Read more

Odluka o rang-listi kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+

Dana 13. lipnja 2018. dekan Umjetničke akademije u Splitu, izv. prof. art. Edvin Dragičević, donio je Odluku o rang-listi kandidata […]

Read more

Odluke o dobitnicima Rektorovih nagrada u akademskoj godini 2016.-2017., a za postignuća u akademskoj godini 2015.-2016.

Svim dobitnicima čestitamo, a posebno studentima Umjetničke akademije u Splitu i to u kategoriji izvrsnosti: Eleonori Matijašević (Grafički dizajn, 2.god. […]

Read more

Izbori za Studentski zbor Umjetničke akademije

Dekan Akademije izv.prof.art. Edvin Dragičević donio je Odluku o raspisivanju izbora za studentski zbor Umjetničke akademije. Izbori će se održati […]

Read more

Natječaj (m/ž) za izbor na radno mjesto

UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J  (m/ž) za izbor u zvanje i na […]

Read more

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija u ak. god. 2017./2018.

Poštovani Studenti, Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu provodi postupak studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija. Cilj postupka je utvrditi zadovoljstvo […]

Read more

Erasmus+ Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u zimskom semestru ak. god. 2018./2019.

Dana 21. svibnja 2018. Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ […]

Read more

Odabrani kandidati za Erasmus+ studentsku mobilnost (drugi krug Natječaja)

Sveučilište u Splitu objavilo je Odluku o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ na Sveučilištu […]

Read more

Odluka o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+

Dana 17. svibnja 2018. Sveučilište u Splitu objavilo je Odluku o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru […]

Read more

Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno članku 14. Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu […]

Read more

Poništenje izbora za Studentski zbor

Dekan Umjetničke akademije u Splitu donio je Odluku o poništenju izbora za Studentski zbor. Tekst Odluke

Read more