Posebni uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskih studija od 2018.

Odjel likovnih umjetnosti

Posebni uvjeti po studijima:

 1. Slikarstvo
 2. Kiparstvo
 3. Dizajn vizualnih komunikacija
 4. Konzervacija-restauracija
 5. Likovna kultura i likovna umjetnost
 6. Film i video

Odjel za glazbenu umjetnost

Posebni uvjeti po studijima:

 1. Glazbena pedagogija
 2. Glazbena teorija, Kompozicija
 3. Glasovir
 4. Violina, Viola, Violončelo
 5. Flauta, Klarinet, Saksofon
 6. Solo pjevanje
 7. Gitara

Odjel za kazališnu umjetnost

 • Gluma2018. Umjetnička akademija u Splitu ne upisuje studente u 1. godinu studija Glume