Kalendar Dodatnih provjera – jesenski rok 2020

 

3.9. ( četvrtak )  zaključene prijave za upis studija Umjetničke akademije putem sustava www.postani-student.hr

Likovni odjel:

7.9. ( ponedjeljak ) 10.00 -12.00 predaja obrasca “Prijava za DPZVS“ s pripadajućim dokumentima  na Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a )

9.00-13.00 predaja mapa na lokacijama studija Odjela likovnih umjetnosti

do 18.00 sati objava rezultata mapa

7.9. ( ponedjeljak ) – 10.9. ( četvrtak ) DPZVS  (detaljan raspored bit će naknadno objavljen)

 

Glazbeni odjel:

7.9. ( ponedjeljak ) 10.00 -12.00 predaja obrasca “Prijava za DPZVS“ s pripadajućim dokumentima  na Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a)

7.9. ( ponedjeljak ) – 9.9. ( srijeda ) DPZVS  (detaljan raspored bit će naknadno objavljen)

11.9.  ( petak ) službeni rezultati DPZVS i žalbe na rezultate, nakon Akademijskog vijeća

17.9. ( četvrtak ) iza 16 sati – objava konačnih rang lista za upise na studijske programe putem sustava www.postani-student.hr

18.9. ( petak )

10.00.-12.00 upisi studenata iz jesenskog roka na Studentskoj referadi Umjetničke akademije ( Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a )