Rezultati Dodatnih provjera – rujan 2021

Odjel likovnih umjetnosti

 1. Slikarstvo – rujan 2021
 2. Kiparstvo – rujan 2021
 3. Konzervacija-restuaracija – rujan 2021
 4. Likovna kultura i likovna umjetnosti – rujan 2021

 

Odjel za glazbenu umjetnost

 1. Glazbena pedagogija – rujan 2021
 2. Glazbena teorija – rujan 2021
 3. Kompozicija – rujan 2021
 4. Glasovir – rujan 2021
 5. Violina – rujan 2021
 6. Viola – rujan 2021
 7. Violončelo – rujan 2021
 8. Flauta – rujan 2021
 9. Klarinet – rujan 2021
 10. Solo pjevanje – rujan 2021
 11. Gitara – rujan 2021

 

Kandidati koji su na Državnoj maturi te na Dodatnim provjerama u rujnu stekli pravo upisa moći će obaviti upis u studentskoj referadi:

Upis brucoša – rujan 2021 – uputa