Plan upisa u 1. godinu preddiplomskih i integriranog studija 2022.

 

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
ODJEL ZA LIKOVNE UMJETNOSTI
Slikarstvo 8 0 8
Kiparstvo 6 0 6
Filmska i medijska umjetnost 10 0 10
Dizajn vizualnih komunikacija 10 0 10
Konzervacija – Restauracija 10 0 10
Likovna kultura i likovna umjetnost 10 0 10
ODJEL ZA GLAZBENU UMJETNOST
Glazbena pedagogija 12 0 12
Glazbena teorija 6 0 6
Flauta 2 0 2
Klarinet 2 0 2
Saksofon 2 0 2
Glasovir 4 0 4
Violina 4 0 4
Viola 2 0 2
Violončelo 2 0 2
Kompozicija 2 0 2
Solo pjevanje 3 0 3
Gitara 3 0 3
ODJEL ZA KAZALIŠNU UMJETNOST
Gluma * 0 0 0

* studij Glume upisuje studente svake druge godine