Plan upisa na diplomske studije 2020.

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
Slikarstvo 8 0 8
Kiparstvo 6 0 6
Dizajn vizualnih komunikacija 10 0 10
Likovna kultura i likovna umjetnost 10 0 10
Film, Medijska umjetnost i Animacija 8 0 8
Glazbena kultura 15 0 15
Glazbena teorija 6 0 6
Flauta 2 0 2
Klarinet 4 0 4
Saksofon 1 0 1
Glasovir 4 0 4
Violina 4 0 4
Viola 3 0 3
Violončelo 3 0 3
Kompozicija 2 0 2
Solo pjevanje 7 0 7
Gitara 3 0 3
Gluma 0 0 0