Upis u višu godinu studija ak.god. 2017./2018.

DATUM UPISA
Upisi u višu godinu na Studentskoj referadi održat će se od ponedjeljka 25. rujna do srijede 11. listopada 2017. u vremenu od 10.00 do 12.00.

Studenti prije dolaska na Studentsku referadu upis predmeta* moraju obaviti i preko Studomata!

 

TROŠKOVI UPISA (plaćaju svi studenti!)

Svi studenti uplaćuju troškove upisa za ak. god. 2017./2018. u iznosu od:

350 kn

na žiro račun Umjetničke akademije u Splitu:
IBAN                          HR 52 2330003 1100090996
Model uplate:           HR02
Poziv na broj:           OIB
Svrha uplate:            TROŠKOVI UPISA 2017./2018.

PARTICIPACIJA

Studenti uplaćuju participaciju** u troškovima studija sukladno Odluci Senata od 27. travnja 2016. tj. temeljem stečenih bodova u prethodnoj akademskoj godini. Odluka

Uplatu participacije izvršiti na žiro račun Umjetničke akademije:

IBAN:                         HR 52 2330003-1100090996
Model uplate:           HR02
Poziv na broj:           OIB
Svrha uplate:            PARTICIPACIJA 2017./2018.

Studenti koji plaćaju maksimalnu participaciju od 10.000 kuna imaju mogućnost uplate u dvije rate. Prvu ratu prilikom upisa u zimski semestar, a drugu prilikom upisa u ljetni semestar.

Ostali studenti plaćaju cijeli iznos prilikom upisa zimskog semestra.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

Studenti koji su promijenili mjesto prebivališta dužni su dostaviti kopiju osobne iskaznice, a original osobne iskaznice na uvid.

Prilikom upisa student su obvezni priložiti i sve potvrde o uplatama, a formular Prijava za upis moći će se preuzeti na Gripama.

 

*Studenti će moći promijeniti izabrane izborne predmete i nakon početka nastave, a najkasnije do kraja listopada isključivo na Studentskoj referadi. Nakon 30. listopada izmjena izbornih predmeta neće biti moguća!!!

**Studentima preporučamo da putem Studomata pažljivo provjere da li su im sve ocjene unesene u sustav jer o stečenim ECTS bodovima ovisit će visina participacije (školarine) koju će morati uplatiti prije upisa više godine. Ako im neke ocjene nisu upisane, a ispit su položili moraju zatražiti od predmetnog nastavnika da im tu ocjenu upiše što prije.