Upis u višu godinu studija ak.god. 2016./2017.

DATUM UPISA
Upisi u višu godinu na Studentskoj referadi održat će se od ponedjeljka 26. rujna do petka 7. listopada 2016. u vremenu od 10.00 do 12.00. Studenti prije dolaska na Studentsku referadu upis predmeta moraju obaviti i preko Studomata!!!!!

TROŠKOVI UPISA (plaćaju svi studenti!)

Svi studenti uplaćuju troškove upisa za ak. god. 2016./2017. u iznosu od:

350 kn

na žiro račun Umjetničke akademije u Splitu:
IBAN                         HR 52 2330003 1100090996
Model uplate:           HR02
Poziv na broj:           OIB
Svrha uplate:            TROŠKOVI UPISA 2016./2017.

PARTICIPACIJA

Studenti uplaćuju participaciju u troškovima studija sukladno Odluci Senata od 27. travnja 2016. tj. temeljem stečenih bodova u prethodnoj akademskoj godini. Odluka

Uplatu participacije izvršiti na žiro račun Umjetničke akademije:

IBAN:                         HR 52 2330003-1100090996
Model uplate:           HR02
Poziv na broj:           OIB
Svrha uplate:            PARTICIPACIJA 2016./2017.

Studenti koji plaćaju maksimalnu participaciju od 10.000 kuna imaju mogućnost uplate u dvije rate. Prvu ratu prilikom upisa u zimski semestar, a drugu prilikom upisa u ljetni semestar.

Ostali studenti plaćaju cijeli iznos prilikom upisa zimskog semestra.

OBRASCI, DOKUMENTI …. POTREBNI ZA UPIS

Studenti koji su promijenili mjesto prebivališta dužni su dostaviti kopiju osobne iskaznice.

Prilikom upisa student su obvezni priložiti i sve potvrde o uplatama, a ostali potrebni formulari moći će se preuzeti na Gripama.

Studenti koji koriste Studomat ispunjavaju jedan dokument:
1.Prijava za upis
i ne ispunavaju index!!!

Studenti koji NE koriste Studomat ispunjavaju index sa predmetima koje upisuju te ispunjavaju TRI dokumenta:

1.Prijava za upis
2.Prijavni list (ŠV-20)
3.Upisni list (UT-XI-9-22)