Upis u ljetni semestar 2020./2021.

Upisi u ljetni semestar za ak. god. 2020./2021.  održati će se od ponedjeljka 22. veljače 2021. do petka 5. ožujka 2021.  

UPIS U STUDOMAT

Svi studenti su obavezni izvršiti upis putem Studomata. U slučaju poteškoća slobodno se obratite studentskoj referadi na e-mail: referada@umas.hr.

Vodite računa da upišete sve obavezne kolegije i odaberete izborne, te da ukupno imate upisan dovoljan broj ECTS bodova.

Ukoliko se u Studomatu ne pojavi obavijest da je upis obavljen u cijelosti, niste potvrdili upis do kraja i neće biti evidentiran u sustavu.

UPIS U REFERADI

Prijava putem e-maila (samo za studente koji su u ak.god. 2020./21. upisani po prvi put u 1. godinu preddiplomskog, diplomskog ili integriranog studija)

Potrebno je poslati na e-mail referada@umas.hr scan dokumenata:

  1. Uredno i čitko popunjen obrazac Prijava za upis u ljetni semestar 2020./2021. (doc)
  2. Potvrdu o uplati participacije (za one koji plaćaju)

Prijava u referadi (studenti viših godina na svim razinama studija):

Potrebno je predati u referadi:

  1. Indeks
  2. Uredno i čitko popunjen obrazac Prijava za upis u ljetni semestar 2020./2021. (doc)
  3. Potvrdu o uplati participacije (za one koji plaćaju)

Upisi u referadi održati će se od ponedjeljka 22. veljače do petka 5. ožujka 2021. u terminima predviđenim za rad sa studentima:

PONEDJELJAK DO PETKA – od 10 do 12 sati

PONEDJELJKOM I SRIJEDOM  – od 16 do 18 sati

MOLIMO DA POŠTUJETE UPISNI ROK I TERMINE KOJI SU PREDVIĐENI ZA RAD SA STUDENTIMA U REFERADI. HVALA.