Posebni uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskih studija od 2020.

Odjel likovnih umjetnosti

Posebni uvjeti po studijima:

 1. Slikarstvo
 2. Kiparstvo
 3. Dizajn vizualnih komunikacija
 4. Konzervacija-restauracija
 5. Likovna kultura i likovna umjetnost
 6. Filmska i medijska umjetnost

Odjel za glazbenu umjetnost

Posebni uvjeti po studijima:

 1. Glazbena pedagogija
 2. Glazbena teorija, Kompozicija
 3. Glasovir
 4. Violina, Viola, Violončelo
 5. Flauta, Klarinet, Saksofon
 6. Solo pjevanje
 7. Gitara

Odjel za kazališnu umjetnost

(studij glume ne upisuje 1. godinu u 2020.)