Plan upisa u 1. godinu preddiplomskih i integriranog studija 2019.

 

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
  ODJEL ZA LIKOVNE UMJETNOSTI
 Slikarstvo 8 0 8
 Kiparstvo 6 0 6
 Film i video 10 0 10
 Dizajn vizualnih komunikacija 10 0 10
 Konzervacija – Restauracija 10 0 10
 Likovna kultura i likovna umjetnost 10 0 10
  ODJEL ZA GLAZBENU UMJETNOST
 Glazbena pedagogija 12 0 12
 Glazbena teorija 6 0 6
 Flauta 2 0 2
  Klarinet 2 0 2
  Saksofon 2 0 2
 Glasovir 4 0 4
  Violina 4 0 4
  Viola 2 0 2
  Violončelo 2 0 2
 Kompozicija 2 0 2
 Solo pjevanje 3 0 3
 Gitara 3 0 3
  ODJEL ZA KAZALIŠNU UMJETNOST
 Gluma * 8 0 8

* studij Glume upisuje studente svako drugu godinu