Detaljan raspored Dodatnih provjera na Odjelu likovnih umjetnosti – rujan 2019