Upis brucoša u srpnju 2017

Upis u 1. godinu (brucoši)

VRIJEME I MJESTO UPISA

Kandidati koji na Dodatnim provjerama (DPZVS) Umjetničke akademije i Državnoj maturi u lipnju ili srpnju 2017. steknu pravo upisa obvezni su izvršiti upis u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb) 19. srpnja i 20. srpnja 2017. g. od 10.00 do 12.00 sati.
Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao gubi pravo upisa.

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju upisninu.

TROŠKOVI UPISA

Iznos troškova upisa: 400 kn

IBAN: HR52 2330003 1100090996
Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu
Model uplate: HR02
Poziv na broj: OIB kandidata
Svrha doznake: troškovi upisa u ak.god. 2017./2018.

PARTICIPACIJA

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u ak.god. 2017./2018. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog i stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija.
Svi ostali uplaćuju participaciju u iznosu:
10.000,00 kn

IBAN: HR52 2330003 1100090996
Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu
Model uplate: HR02
Poziv na broj: OIB kandidata
Svrha doznake: školarina za ak.god. 2017./2018.

POTREBNI DOKUMENTI

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani
  • dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (nije potrebno za studente prijavljene preko NISpVU)
  • dvije fotografije veličine 35mm x 45mm
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala).  Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
  • dokaz kojim se potvrđuje uplata upisnine u iznosu od 400,00 kn
  • za studente koji plaćaju participaciju dokaz kojim se potvrđuje uplata godišnje participacije
  • Prijava za upis (preuzima se u studentskoj referadi)

Studenti koji će boraviti u Studentskom domu naknadno nose potvrdu o tome.