Upis brucoša – rujan 2020

Upis u prvu godinu kandidata koji su na Državnoj maturi, te na Dodatnim provjerama u rujnu stekli pravo upisa odvijati će se na daljinu:

18. rujna (petak) zaključno do 12.00 sati

Kandidati za upis dužni su na e – mail studentske referade referada@umas.hr dostaviti scan slijedećih dokumenata:

 • prijava za upis popunjena uredno i čitko (Prijava za upis), (Uputa za popunjavanje)
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e- Građani ( ne stariji od 6 mjeseci )
 • jedna fotografija veličine 35 mm x 45 mm
 • preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu
 • potvrda o uplati upisnine u iznosu od 400,00 kn
 • dokaz kojim se potvrđuje uplata godišnje participacije u troškovima studija, sukladno odluci sastavnice Sveučilišta u Splitu u iznosu od 10.000 kuna ( za pristupnike koji su obvezni plaćati participaciju, tj. one kojima nije 1. put da upisuju preddiplomski ili integrirani studij, te pristupnike koji nemaju državljanstvo RH ili neke od članica EU, a nemaju ni dokaz o odobrenom stalnom boravku ).
 • Kandidati kojima nije 1. put da upisuju preddiplomski ili integrirani studij dužni su priložiti i Ispisnicu/e s prethodnog/prethodnih fakulteta, odnosno presliku diplome ukoliko su studij završili!
 • dokaz o statusu osobe iz alternativne skrbi
 • dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom ( za strane studente ukoliko su ostvarili pravo na stalni boravak )
 • Rješenje o nostrifikaciji inozemne svjedodžbe (za kandidate koji su srednju školu završili u inozemstvu)
 • potvrdu o OIB-u ukoliko nisu državljani RH ( zahtjev za dodjeljivanjem OIB-a podnosi se Poreznoj upravi )

UPISNINA

IZNOS: 400,00 KN

IBAN: HR51 2407000 1100569380

 • Model: HR02
 • Poziv na broj: OIB kandidata
 • Svrha uplate: UPISNINA ZA AK.GOD. 2020./2021.

 PARTICIPACIJA

 IZNOS: 10 000,00 KN

IBAN: HR51 2407000 1100569380

 • Model: HR02
 • Poziv na broj: OIB kandidata
 • Svrha uplate: PARTICIPACIJA ZA AK.GOD. 2020./2021.
 • Participaciju školarine moguće je platiti u dvije rate od po 5.000,00 kn. Dokaz o uplati 1. rate podnosi se na dan upisa!
 • NAPOMENA:
  Kandidati koji plaćaju participaciju dužni su uplatu participacije i uplatu upisnine (400,00 kn) izvršiti odvojeno!