Ovaj upitnik želi ispitati svrsishodnost reakreditacije visokih učilišta, poboljšati taj postupak te pomoću rezultata uvidjeti koji je koncept kvalitete najbliži dionicima u hrvatskome nacionalnom kontekstu visokog obrazovanja. Sam upitnik obuhvaća različite pristupe dionicima u sustavu, s obzirom na njihovu različitu percepciju društvene uloge i kvalitete visokog obrazovanja. U tom su kontekstu primijenjena različita pitanja za različite dionike kako bismo što detaljnije stekli uvid u ono što na ovakav način želimo ispitati.
Pojam dionici obuhvaća uprave visokih učilišta, nastavnike, diplomirane studente, studente, poslodavce i maturante.
Upitnik obuhvaća odgovore na sljedeća pitanja:

  • ima li ih i koje su promjene na institucijskoj razini u sve 4 faze vrednovanja (priprema samoanalize, posjet, izvješće i postupak naknadnog praćenja);
  • u kojoj se fazi vrednovanja te promjene najviše događaju;
  • koliko je izvješće korisno i u kojem je obliku ono poželjno;
  • koji su poželjni atributi kvalitete u hrvatskome nacionalnom sustavu visokog obrazovanja?

Ispunite upitnik na adresi: Upitnik o utjecaju postupaka vanjskog vrednovanja na sustav visokog obrazovanja