Prijava za razredbeni postupak mora sadržavati:

  • Obrazac prijave za razredbeni postupak ( preuzima se u Studentskoj referadi )
  • Odgovarajuća završna svjedodžba prvostupnika sveučilišnog preddiplomskog studija
  • Prijepis ocjena, prosjek ocjena, te potvrdu o minimalno 180 ects stečenih bodova tijekom studija ako se prijavljuješ na dvogodišnji (Odjel za likovne umjetnosti) odnosno 240 ects ako se prijavljuješ na jednogodišnji diplomski studij (Odjel za glazbenu umjetnost ili Odjel za kazališne umjetnosti);
  • Životopis;
  • Liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od tri mjeseca;
  • Liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja (potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti) za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija;
  • Potvrdu o izvršenoj uplati za troškove razredbenog postupka od 200 kuna. Uplatu treba izvršiti na IBAN HR52 2330003 1100090996 s naznakom u rubrici svrha doznake “DIPLOMSKI STUDIJ- razredbeni postupak”;