Vrijeme i mjesto upisa

Kandidati koji na Dodatnim provjerama (DPZVS) Umjetničke akademije i Državnoj maturi u lipnju ili srpnju 2015. steknu pravo upisa obvezni su izvršiti upis na Studentskoj referadi i to 20. ili 21. srpnja 2015. u vremenu od 10.00 do 12.00.

Troškovi upisa

(uplaćuju svi studenti)

Iznos troškova upisa: 400 kn

Žiro račun Umjetničke akademije u Splitu (IBAN):
HR 52 2330003 1100090996

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu
Model uplate: HR02
Poziv na broj: OIB
Svrha doznake: troškovi upisa ak.god. 2015./2016.

Participacija

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 2015./2016. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

Svi ostali (osim posebnih kategorija **) uplaćuju participaciju u iznosu: 10.000 kn

Žiro račun Umjetničke akademije u Splitu (IBAN):
HR 52 2330003 1100090996

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu
Model uplate: HR02
Poziv na broj: OIB
Svrha doznake: školarina ak.god. 2015./2016.

Potrebni dokumenti

 Za upis je potrebno donijeti:

  1. dvije fotografije (veličina 35*45 mm),
  2. potvrdu o uplati troškova upisa,
  3. potvrda o uplati participacije,
  4. potvrdu o prebivalištu

Formulari za upis (Prijava za upis, Upisni list i Statistički list) preuzimaju se kod podvornice.

Index se  preuzima u gore navedenom terminu uz predočenje potvrde o uplati troškova upisa u Studentskoj referadi.

Studenti koji će boraviti u Studentskom domu naknadno donose potvrdu o tome.