Datum upisa

Upisi u višu godinu na Studentskoj referadi održat će se od ponedjeljka 27. veljače do petka 3. ožujka 2017. u vremenu od 10.00 do 12.00 sati. Studenti prije dolaska na Studentsku referadu upis predmeta moraju obaviti preko Studomata!

Participacija – 2. rata

Studenti uplaćuju participaciju u troškovima studija sukladno Odluci Senata od 27. travnja 2016., tj. temeljem stečenih bodova u prethodnoj akademskoj godini. Uplatu 2. rate participacije izvršiti na žiro račun Umjetničke akademije:

Žiro račun Umjetničke akademije u Splitu (IBAN):
HR 52 2330003 1100090996

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu
Model uplate: HR02
Poziv na broj: OIB
Svrha uplate: “Participacija – 2. rata – 2016./2017.”

Obrasci i dokumenti potrebni za upis

Studenti koji koriste Studomat:

  1. Prijava za upis
  2. Potvrda o izvršenoj uplati ( za studente koji plaćaju participaciju )
  3. Indeks

Studenti koji su promijenili mjesto prebivališta dužni su dostaviti kopiju osobne iskaznice.

Studenti koji koriste Studomat ne ispunavaju indeks!

Studenti koji NE koriste Studomat ispunjavaju index sa predmetima koje upisuju te ispunjavaju DVA dokumenta:

  1. Prijava za upis
  2. Upisni list (UT-XI-9-22)
  3. Indeks

Svi formulari (prijava za upis, upisni list) mogu se preuzeti na Gripama na dan upisa.