Upis u ljetni semestar za studente koji koriste studomat (generacija 2012. do 2015.)

Studomatu u svrhu upisa moraju pristupiti putem web stranice Umjetničke akademije u Splitu umas.unist.hr (https://www.isvu.hr/studomat/prijava) i to od ponedjeljka 22. veljače do subote 12. ožujka 2016.

Upis studenta bit će gotov tek kada student izvrši upis svih predmeta putem Studomata te preda Prijavu za upis i Index na Studentskoj referadi od ponedjeljka 7. ožujka do subote 12. ožujka 2016. i to tijekom radnog vremena Studentske referade (od 10.00 do 12.00)

Studenti koji plaćaju participaciju, a na početku akademske godine nisu uplatili cijeli iznos uz Index i Prijavu za upis na Studentsku referadu moraju donijeti i uplatnicu sa ostatkom uplate participacije koju uplaćuju na račun Umjetničke akademije:

Žiro račun Umjetničke akademije u Splitu (IBAN):
HR 52 2330003 1100090996

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu
Model uplate: HR02
Poziv na broj: OIB
Svrha uplate: “2. rata participacija 2015./2016.”

Studenti koji greškom upišu predmet, zaborave upisati neki predmet ili uoče da se raspored upisanih predmeta preklapa, moći će ispravak ili dopunu napraviti najkasnije do četvrtka 31. ožujka i to isključivo na Studentskoj referadi i uz obavezan prethodni dogovor sa predmetnim nastavnikom.

 

Upis u ljetni semestar za studente koji NE KORISTE STUDOMAT

Studenti koji ne koriste Studomat upisuju se u ljetni semestar u Studentskoj referadi Umjetničke akademije u Splitu i to od ponedjeljka 7. ožujka do subote 12. ožujka 2016. u vremenu od 10.00 do 12.00.

Studenti na Studentskoj referadi moraju predati Prijavu za upis, Upisni list i ispunjeni Index, a oni studenti koji nisu uplatili cijelu školarinu na početku akademske godine, kako bi u cijelosti obavili upis, moraju donijeti i uplatnicu sa ostatkom uplate (2. rata participacija).

Žiro račun Umjetničke akademije u Splitu (IBAN):
HR 52 2330003 1100090996

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu
Model uplate: HR02
Poziv na broj: OIB
Svrha uplate: “2. rata participacija 2015./2016.”

 

Molimo studente koji ne dobivaju mailove sa obavijestima da svoju mail adresu prijave putem studomata i dostave na adresu dalida@umas.hr (studenti koji ne koriste studomat samo trebaju dostaviti aktivnu e-mail adresu).