Upisu ljetnog semestra moraju pristupiti svi studenti.

Upute o načinu upisa ljetnog semestra nalazi se na linku Referada