21h S/UMAS Ansambl za suvremenu glazbu Umjetničke akademije u Splitu @ polukružna dvorana Teatra &TD (50′)

Studenti Umjetničke akademije u Splitu okupili su se prošle godine u Ansamblu za suvremenu glazbu S/UMAS, na inicijativu docenta Gordana Tudora, skladatelja i saksofonista, koji im je ujedno i umjetnički voditelj. To je samo jedan od mnogih Tudorovih načina kontinuiranog djelovanja na području edukacije i promocije suvremene glazbe, ne samo u Splitu nego i mnogo šire, no u konkretnom je slučaju njegova uloga motivatorska i mentorska, a glavni akteri su studenti. Na koncertnim programima S/UMAS-a u fokusu jest glazba 20. i 21. stoljeća, ali nije definirana stilskim niti žanrovskim granicama, nego je radije prilagođena tehničkim mogućnostima te potrebi i želji za uživanjem u zajedničkom muziciranju, ali i s namjerom daljnjeg razvijanja izvođačkih vještina i širenja poetičkog iskustva. Jedan od važnih ciljeva S/UMAS-a jest i rad sa živim skladateljima kroz koji glazbenici stječu neprocjenjivo iskustvo, a koje nažalost često manjka u studijskim programima. Upravo zbog toga Muzički salon SC i S/UMAS naručili su za koncert na Izlogu novo djelo mlade skladateljice Ane Horvat koja kroz kratku radionicu u Splitu sa studentima priprema izvedbu.

“Ansambl za suvremenu glazbu stvoren je za studente i to nije moj ansambl već njihov ansambl”, Gordan Tudor, umjetnički voditelj

S/UMAS su:

 • glas: Franjo Đaković
 • flaute: Lucija Butina, Marija Jelavić, Valentina Martić
 • klarineti: Ivana Bandalo, Roko Radeljak, Ivan Bašić, Igor Ivanović
 • saksofoni: Erna Čizmić Rebić, Marija Vukšić, Mate Šumanović, Marko Gerbus, Deni Pjanić, Nereo Arbula
 • violine: Luka Jadrić, Barbara Udovčić, Matea Beotić
 • viole: Vera Kamenšek, Kristina Knežević
 • violončela: Mirna Lazić, Danijela Kos, Matej Ilčić
 • klavir: Ivana Barišić, Josip Tomasović
 • bubnjevi: Jakov Salečić

Program:

 • John Adams:
  American Standard (1973.)
  John Philip Sousa
  Sentimentals
 • Marc Mellits: Canonada (2001.)
 • Ana Horvat:
  S/UMAS Summarum (2016.) *praizvedba
  I –II – III – IV
 • Frank Zappa: Echidna’s Arf (Of You) (1973.) – obr. G. Tudor
 • Dubravko Detoni: Zaboravljene muzike (1981.)
 • Gordan Tudor: Re/Ce/Si(ja) (2016.) *praizvedba
 • Frank Zappa: Peaches en Regalia (1969.) – obr. G. Tudor

http://izlog.sczg.hr/index.php/2016/04/25/sumas/