VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE/STUDENTICE ZAVRŠNIH GODINA PREDDIPLOMSKIH, DIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

Studenti/ce koji u akademskoj godini 2020./2021.  ponovno upisuju samo završni rad/ispit, diplomski rad /ispit ili Magistarski rad/ispit, odnosno studenti/ce odsjeka Glume, Instrumentalnih odsjeka i Solo pjevanja koji ponovno upisuju samo glavni predmet, prema Odluci o participaciji studenata u troškovima studija za ak. god. 2019/20, 2020/21 i 2021/22 Sveučilišta u Splitu od 12. srpnja 2019. g. plaćaju participaciju u iznosu ovisno o broju stečenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini.

Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za ak. god. 2019/20, 2020/21 i 2021/22 Sveučilišta u Splitu:

Tekst Odluke