OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU STUDIJA ZA PREDDIPLOMSKE, INTEGRIRANE PREDDIPLOMSKE I DIPLOMSKE I DIPLOMSKE STUDIJE U AK.GOD. 2019./2020.

Upisi u višu godinu studija održati će se u razdoblju od 2. – 16. listopada 2019. u terminima:

od ponedjeljka do petka – od 10 do 12 sati

ponedjeljak i srijeda – od 16 do 18 sati

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Potrebno je predati u referadi:

  1. Prijavu za upis (preuzima se ispred referade)
  2. Indeks
  3. Dokaz (uplatnica) o uplati troškova upisa
  4. Dokaz (uplatnica) o uplati troškova participacije (za studente koji plaćaju participaciju)
  5. Studenti koji su promijenili mjesto prebivališta dužni su dostaviti kopiju osobne iskaznice, a original osobne iskaznice na uvid.

Prije dolaska na studentsku referadu student mora obaviti upis i preko Studomata!

Sve ocjene trebaju biti evidentirane u Studomatu!

TROŠKOVI UPISA

Podaci za uplatu troškova upisa:

Iznos:  350,00 kn

Račun (IBAN) broj: HR51 2407000 1100569380

Model: HR02

Poziv na broj: OIB

Svrha uplate: “TROŠKOVI UPISA 2019”

 

PARTICIPACIJA

Studenti uplaćuju participaciju** u troškovima studija sukladno Odluci Senata od 12. srpnja 2019. tj. temeljem stečenih bodova u akademskoj godini 2018./2019.

Uplatu participacije izvršiti na žiro račun Umjetničke akademije:

Račun (IBAN) broj: HR51 2407000 1100569380

Model uplate:           HR02

Poziv na broj:          OIB

Svrha uplate:           PARTICIPACIJA 2019./2020.

Studenti koji plaćaju maksimalnu participaciju od 10.000 kuna imaju mogućnost uplate u dvije rate. Prvu ratu prilikom upisa u zimski semestar, a drugu prilikom upisa u ljetni semestar.

Ostali studenti plaćaju cijeli iznos prilikom upisa zimskog semestra.

*Studenti će moći promijeniti izabrane izborne predmete i nakon početka nastave, a najkasnije do kraja listopada isključivo u Studentskoj referadi. Nakon 30. listopada izmjena izbornih predmeta neće biti moguća!!!

**Studentima preporučamo da putem Studomata pažljivo provjere da li su im sve ocjene unesene u sustav jer o stečenim ECTS bodovima  ovisi visina participacije (školarine) koju će morati uplatiti prije upisa više godine. Ako im neke ocjene nisu upisane, a ispit su položili moraju zatražiti od predmetnog nastavnika da im tu ocjenu upiše što prije.

Ova obavijest se odnosi i na studente koji upisuju ponavljanje, a u tu kategoriju (ponavljača) spadaju i oni koji ponovo upisuju samo Magistarski/Diplomski/Završni/Glavni predmet 9,10! Vjerovatno je da ponavljači neće moći dovršiti upis preko Studomata, pa će to za njih obaviti referada, ali sve ostalo moraju napraviti kao i studenti koji redovito upisuju višu godinu.