OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU STUDIJA ZA PREDDIPLOMSKE, INTEGRIRANE PREDDIPLOMSKE I DIPLOMSKE I DIPLOMSKE STUDIJE U AK.GOD. 2018./2019.

Upisi u višu godinu studija održati će se u razdoblju od 01. – 12. listopada 2018. u terminima:

PON – PET od 10-12 sati

PON – SRI od 16 -18 sati

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Potrebno je predati u referadi:

  1. Prijavu za upis ( preuzima se u referadi )
  2. Indeks
  3. Potvrdu o uplati troškova
  4. Studenti koji su promijenili mjesto prebivališta dužni su dostaviti kopiju osobne iskaznice, a original osobne iskaznice na uvid.

Prije dolaska na studentsku referadu student mora obaviti upis i preko Studomata!

Sve ocjene trebaju biti evidentirane u Studomatu!

TROŠKOVI UPISA

Podaci za uplatu troškova upisa:

Iznos:  350,00 kn

Račun (IBAN) broj: HR 52 2330003 1100090996

Model: HR02

Poziv na broj: OIB

Svrha uplate: “troškovi upisa 2018”

 

PARTICIPACIJA

Studenti uplaćuju participaciju** u troškovima studija sukladno Odluci Senata od 27. travnja 2016. tj. temeljem stečenih bodova u prethodnoj akademskoj godini. Odluka

Uplatu participacije izvršiti na žiro račun Umjetničke akademije:

IBAN:                       HR 52 2330003-1100090996

Model uplate:           HR02

Poziv na broj:          OIB

Svrha uplate:           PARTICIPACIJA 2018./2019.

Studenti koji plaćaju maksimalnu participaciju od 10.000 kuna imaju mogućnost uplate u dvije rate. Prvu ratu prilikom upisa u zimski semestar, a drugu prilikom upisa u ljetni semestar.

Ostali studenti plaćaju cijeli iznos prilikom upisa zimskog semestra.

*Studenti će moći promijeniti izabrane izborne predmete i nakon početka nastave, a najkasnije do kraja listopada isključivo u Studentskoj referadi. Nakon 30. listopada izmjena izbornih predmeta neće biti moguća!!!

**Studentima preporučamo da putem Studomata pažljivo provjere da li su im sve ocjene unesene u sustav jer o stečenim ECTS bodovima  ovisi visina participacije (školarine) koju će morati uplatiti prije upisa više godine. Ako im neke ocjene nisu upisane, a ispit su položili moraju zatražiti od predmetnog nastavnika da im tu ocjenu upiše što prije.