[singlepic id=76]

Upisi u ljetni semestar ak.god. 2008./2009. održat će se:
od ponedjeljka 2. ožujka 2009.
do petka 6. ožujka 2009.
u vremenu od 10.00 do 12.00 u studentskoj referadi na Gripama.

Studenti koji studiraju po osobnim potrebama, a odabrali su
plaćanje studija u dvije rate, prilikom upisa u ljetni semestar
uplaćuju drugu ratu. Uplatu izvršiti na žiro račun Umjetničke
akademije:

žiro račun: 2330003-1100090996
poziv na broj: “matični broj studenta – 2008-2009“ (npr. 507/2006 – 2008-2009)
svrha uplate: “2. rata – školarina 2008./2009.”

Ostali potrebni formulari moći će se preuzeti kod podvornice.