Upisi na poslijediplomski studij Etnomuzikologije će se obaviti od 7. do 13. ožujka.

Za upis je potrebno donijeti dokaz o uplati, dokumete o dosadašnjem stečenom obrazovanju, te formulare koje ćete preuzeti u referadi.

Kandidati koji se ne nalaze na listi u prilogu trebaju doći preuzeti dokumente unutar narednih 15 dana. Umjetnička akademija ne odgovara za iste nakon tog roka.