Pripreme 2011Konzultacije s kandidatima za upis na studij konzervacije-restauracije održavaju se utorkom od 10 do 12 sati, no samo uz prethodnu najavu.

Kontakt-osobe:

Lara Aranza, izv. prof. (rekonstrukcija slikanoga sloja): lara.aranza2@gmail.com
Mladen Čulić, doc. (pregled mapa, crtanje prema promatranju): culicmladen@gmail.com
Ivo Donelli, izv. prof. (rekonstrukcija plastično oblikovane površine): ivo.donelli@gmail.com

Konzultacije za osobne prezentacije održavaju se prema dogovoru. Upite šaljite elektroničkom poštom na adresu: sagita.sunara@gmail.com s naznakom “Osobna prezentacija kandidata”