Traže (se) vijesti, prikazi, reportaže, intervjui i komentari na teme iz sveučilišnog i fakultetskog života, odnosa Grada i Sveučilišta, stručna i znanstvena pitanja, studentske probleme…

Universitas traži i fotografa, a literarna rubrika Universitasa također poziva na suradnju; traže pjesme, priče, stripove, fotografije, karikature, kritike i ostale vrste umjetnosti i publicistike. Mislim da je ovo sjajna prilika za prezentaciju (radova) naših studenata!

Universitas poziva na suradnju