Student 3p card je kartica koja omogućava studentima

popust na proizvode i usluge široke potrošnje.

Više u prilogu: