Raspored obveznih sistematskih pregleda za studente 1. godine preddiplomskih i integriranih studija nalazi se na linku:

RASPORED