Svi studenti brucoši upisani ak. god. 2021./2022. obavezni su se prema rasporedu javiti u ordinaciju dr. Utrobičić radi sistematskog pregleda.

Pregledi će se obavljati u školskoj ambulanti ”Bačvice” Bijankinijeva 13 (ulaz u dvorište sa zapadne strane).

Molimo studente da sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu i specijalističke nalaze ukoliko boluju od neke kronične bolesti.

Raspored sistematskih pregleda

 

Za sve nejasnoće možete se obratiti na niže navedene kontakte.

Maja Marušić,  bacc. med. techn. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo  

Splitsko-dalmatinske županije 

Vukovarska 46

21000 Split

 

Služba za školsku i adolescentnu medicinu 

Ispostava Bačvice

Bijankinijeva 13

21000 Split

 

tel/fax:  +385 (0)21 315 684

e-mail: maja.marusic@nzjz-split.hr

web:  www.nzjz-split.hr

 

Referada