Objavljeni su rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije Umjetničke akademije u Splitu.

Sve rezultate možete pogledati na poveznici: Rezultati listopad 2017

Kadnidati koji su stekli pravo upisa dužni su izvršiti upis i na Studentskoj referadi 9. i 10. listopada u vremenu od 10  do 12 sati.

Detalje upisa pogledajte na poveznici: Upisi 1. godine diplomskih studija