Objavljeni su rezultati Dodatnih provjera za upis na studije Umjetničke akademije u Splitu.

REZULTATI