Akademijsko vijeće na 172. sjednici održanoj 14. listopada 2010. godine donijelo je pod točkom 9. a) Dnevnog reda odluku o imenovanju studentskih predstavnika za članove:

  • Etičko povjerenstvo imenuje se Aida Grga, studentica V god. konzervacije-restauracije
  • Odbor za unapreðenje kvalitete nastave Akademije imenuju se Deni Pjanić, student II godine Glazbene kulture i Gentijana Qilaku, studentica II godine Glazbene kulture
  • Povjerenstvo za odnose sa studentima imenuje se Antonija Teskera, studentica III godine Glazbene kulture
  • Povjerenstvo za unapreðenje nastave imenuje se Kristina Krivec, studentica V godine studija Konzervacije-restauracije

U prilogu su odluke…