Poštovani sveučilišni prvostupnici/e i magistri/ce,

na virtualnoj svečanosti dodjele diploma, o čijem datumu održavanja ćete naknadno biti obaviješteni e-mailom, svakog od Vas ćemo najaviti i predstaviti projekcijom kratkog isječka video/audio zapisa vaše završne/diplomske predstave/koncerta/filma, odnosno slideshowom fotografija radova koji su bili prikazani na vašoj završnoj/diplomskoj izložbi ili obrani, fotografija umjetnina koje ste konzervirali-restaurirali i sl…

Ovisno o tome što je bio predmet vašeg završnog/diplomskog rada do 2. ožujka 2022. trebate dostaviti:

  • puni naziv teme vašeg završnog/diplomskog rada,
  • ime, prezime i zvanje mentora,
  • isječak video zapisa vaše završne/diplomske predstave/koncerta/filma/videa u trajanju od max 3 minute

ili

  • 10-ak fotografija radova koje ste prikazali na svojoj završnoj/diplomskoj izložbi ili obrani

ili

  • 10 fotografija umjetnine koju ste konzervirali-restaurirali (u različitim fazama zahvata).

Fotografije trebaju biti u velikoj rezoluciji.

Ako ne znate kako “izrezati” dio video zapisa, pošaljite cijeli fajl i naznačite koji biste dio željeli prikazati (npr. 12.45 – 13.55).

Ako je vaš završni/diplomski rad rezultirao samo pisanom radnjom, onda trebate dostaviti sljedeće podatke:

  • puni naziv teme vašeg završnog/diplomskog rada
  • ime, prezime i zvanje mentora

Te ćemo podatke prikazati umjesto slideshowa ili video projekcije.

Ako želite, možete poslati i fotografiju s obrane, pa ćemo i to uključiti.

Materijale trebate poslati na e-mail adresu: lukaeterovic@live.com

Ako su dokumenti preveliki za slanje običnim e-mailom, pošaljite ih preko WeTransfera, JumboMaila ili Dropboxa.

Ako imate bilo kakvo pitanje, obratite se na gore navedenu e-mail adresu.

Još jednom napominjem da je rok za dostavu materijala 2. ožujka 2022. g.  i da sve materijale šaljete isključivo na mail: lukaeterovic@live.com

VAŽNO!

Uz dostavu materijala na navedeni e-mail studenti su dužni do istog roka dostaviti na e-mail: referada@umas.hr uredno ispunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu o suglasnosti za objavu dostavljenih osobnih podataka i materijala na webu, a u svrhu virtualne promocije diploma 2021.

S poštovanjem,

Dekan

izv. prof. art. Edvin Dragičević