Temeljem odluke akademijskog Vijeća (162. sjednica), za sve studente koji upisuju semestar u kojem je nastavnim planom i programom predviđen ispit kao završni, odnosno diplomski/magistarski rad, predstojnici su dužni referadi dostaviti popis odabranih tema i mentora do 15. 3.2010.