Molimo studente da pažljivo pročitaju upute o vremenu i načinu rada studentske referade.

Dok su izvanredne epidemiološke mjere na snazi u cilju zaštite zdravlja studenata i djelatnika studentske referade, rad studentske referade sa studentima biti će organiziran na slijedeći način.

 

RADNO VRIJEME SA STUDENTIMA OBAVEZNO UZ PRETHODNU NAJAVU E-MAILOM ILI TELEFONOM (referada@umas.hr, tel: 021/348-623)

OD PONEDJELJKA DO PETKA                   od 10 do 12  
PONEDJELJAK I SRIJEDA                            od 16 do 18

 

ZAŠTITNE MASKE OBAVEZNE!

 

IZDAVANJE POTVRDA, PRIJEPISA OCJENA I DRUGIH DOKUMENATA

Zahtjevi za izdavanje različitih potvrda, prijepisa ocjena i drugih dokumenata koje izdaje studentska referada šalju se e-mailom najkasnije jedan dan prije kako bi se zatraženi dokument mogao pripremiti.

U zahtjevu navesti: IME, PREZIME, JMBAG ili OIB, koji dokument se traži (npr. Potvrda, prijepis ocjena…) i u koju svrhu, te navesti kontakt telefon za slučaj da je studenta potrebno osobno kontaktirati.

Po obradi zahtjeva, student će na e-mail dobiti povratnu informaciju o terminu za preuzimanje traženog dokumenta. Studentu se traženi dokument može dostaviti i skeniran na njegov e-mail, ukoliko mu je ta forma zadovoljavajuća (u tom slučaju to navesti u zahtjevu).

Molimo studente da se strogo pridržavaju termina za preuzimanje dokumenta koji im je određen.

Nije moguće izdavanje potvrda i drugih dokumenata koji nisu prethodno zatraženi pismenim putem ili telefonom i za čije preuzimanje nije dogovoren termin.

Molimo studente da se strogo pridržavaju navedenih uputa kao i svih propisanih mjera zaštite.

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG, DIPLOMSKOG/MAGISTARSKOG RADA

Prijava obrane završnog, diplomskog/magistarskog rada obavlja se po uobičajenoj proceduri, uz obveznu prethodnu najavu svog dolaska (dovoljno jedan dan ranije) telefonom ili e-mailom.

Svoj dolazak možete najaviti u e-mailu kojim prijavljujete datum obrane, ime mentora i temu, vodeći računa o radnom vremenu sa studentima.

OSTALO

Za sve ostale usluge ili pomoć studentske referade molimo da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila. Ovisno o potrebi dodijeliti će Vam se termin za osobni dolazak.