Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za upis u prvu godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2010./2011.

NATJECAJ ( PDF)